ലാംപ് ഷെയ്ഡ് നിര്‍മ്മാണരീതി – 1

Description

ലാംപ് ഷെയ്ഡ് നിര്‍മ്മാണരീതി – 1

lamp shade_3lamb shade 1 (1) lamb shade 1 (2) lamb shade 1 (3)
ആവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍
1. പകുതി ഉണങ്ങിയ 10 – 12 സെ.മി വ്യാസമുള്ള മുള

ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍
1. സാധാരണ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഉപകരണങ്ങള്‍
നിര്‍മ്മാണരീതി
1. 10-12 സെ.മി വ്യാസവും 8 സെ.മി പൊക്കവും നടുക്ക് മുഴയുള്ളതുമായ മുള മുറിക്കുക. ഇത് ലാംപിന്‍റെ അടിഭാഗത്തിനായി വയ്ക്കുക
2. ഇതിന്‍റെ മുകള്‍ ഭാഗത്തായി 2 സെ.മി അകലത്തില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദ്വാരമിടുക
3. ചട്ടത്തിനായി 1.5 സെ.മി ഃ 3 എംഎം വീതിയും, 60 സെ.മി നീളവുമുള്ള മുളയെ ചീളുകളായി മുറിച്ചെടുക്കുക
4. ചിത്രം 2 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ചെറുതായി വളയ്ക്കുക
5. ചിത്രം 3 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ 3 വളയങ്ങള്‍ വയ്ക്കുക
6. ചുറ്റുമുള്ള ചീളുകള്‍ അടിഭാഗത്ത് സൂപ്പര്‍ഗ്ളൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കുക
7. ചിത്രം 3 ല്‍ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വളയങ്ങളില്‍ ഘടിപ്പിക്കുക
8. ഒരു സാന്‍റ് പേപ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മിനുസപ്പെടുത്തുക
9. ബ്രഷ് / സ്പ്രെ ഉപയോഗിച്ച് മെലാമൈന്‍ ലാംപ് ഷെയ്ഡില്‍ പുരട്ടുക
10. ഒരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പര്‍ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ വേറെ ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് അലങ്കരിക്കുക